VRAGEN? BEL

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN

Trouw zijn aan jezelf vereist weten wie je bent. Positie kiezen. Kleur bekennen. Het dwingt je heldere keuzes te maken. Daarna komt het erop aan te handelen naar de gemaakte keuzes en daarin te volharden.

Persoonlijk Ontwikkelplan Medewerkers

Het doel van een individueel gesprekstraject is dat de medewerker het inzicht verdiept in de verwachtingen van de organisatie jegens hem/haar als medewerker en in de wensen van zichzelf. Past de organisatievisie of strategie bij de betreffende medewerker en wat heeft hij/zij nodig om met de verandering mee te kunnen? 

Per medewerker vinden een aantal sessies plaats. Het uitgangspunt daarbij is de vertaling van de beoogde strategie van de organisatie naar de gewenste arbeidssituatie van de medewerker. Op basis van competenties en resultaatdoelstellingen beoordelen we of de verwachtingen goed aansluiten bij de medewerker. Daarnaast zal ook vanuit de psychologie NLP met de medewerker ingezoomd worden op vraagstukken vanuit de persoon zelf. Vragen die de medewerker zowel vanuit de ratio als zijn/haar gevoel beantwoordt.

De medewerker verkrijgt hierdoor een verdiept inzicht in zijn/haar persoonlijke wensen en behoefte en de implicaties daarvan. 

Het doel van het Persoonlijk Ontwikkelplan is meervoudig:

  • de behoefte van de medewerker vertalen naar de verlangde performance op de werkvloer;
  • bepalen of de medewerker in staat is vol commitment waar te maken wat er van hem/haar wordt verwacht.
 
 

 

 
 
 

DISC

Temperament bepaalt gedrag en handelen in teamverband.

Mensen verschillen van elkaar. Dat bepaalt de kleur en dynamiek van ons dagelijks leven. Bij somm...

LEES MEER...

Volg ons op

     

Contact


info@kroonhumancoaching.nl
www.kroonhumancoaching.nl